Pampers

Địa chỉ: 25-25a Nguyễn Chí Thanh,Phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk

Hotline: 0905643009 - 0978177151

Thời gian làm việc: 8:00 AM - 22:00 PM

Pampers

Tã quần Pampers S giữ dáng 30 miếng

Tã quần Pampers S giữ dáng 30 miếng

118.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size S dành cho bé 4-8kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers S giữ dáng 52 miếng

Tã quần Pampers S giữ dáng 52 miếng

198.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size S dành cho bé 4-8kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers M giữ dáng 22 miếng

Tã quần Pampers M giữ dáng 22 miếng

118.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size M dành cho bé 7-12kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers M giữ dáng 40 miếng

Tã quần Pampers M giữ dáng 40 miếng

197.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size M dành cho bé 7-12kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers M giữ dáng 60 miếng

Tã quần Pampers M giữ dáng 60 miếng

280.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size M dành cho bé 7-12kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers M giữ dáng 74 miếng

Tã quần Pampers M giữ dáng 74 miếng

350.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size M dành cho bé 7-12kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers L giữ dáng 20 miếng

Tã quần Pampers L giữ dáng 20 miếng

120.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size L dành cho bé 9-14kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã Quần Pampers L Giữ Dáng 36 Miếng

Tã Quần Pampers L Giữ Dáng 36 Miếng

204.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size L dành cho bé 9-14kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers L giữ dáng 54 miếng

Tã quần Pampers L giữ dáng 54 miếng

280.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size L dành cho bé 9-14kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã Quần Pampers L Giữ Dáng 68 Miếng

Tã Quần Pampers L Giữ Dáng 68 Miếng

350.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size L dành cho bé 10-17kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers XL giữ dáng 32 miếng

Tã quần Pampers XL giữ dáng 32 miếng

204.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size XL dành cho bé 12-17 kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers XL giữ dáng 48 miếng

Tã quần Pampers XL giữ dáng 48 miếng

295.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size XL dành cho bé 12-17 kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers XL giữ dáng 62 miếng

Tã quần Pampers XL giữ dáng 62 miếng

350.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size XL dành cho bé 12-17 kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers XXL giữ dáng 16 miếng

Tã quần Pampers XXL giữ dáng 16 miếng

120.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size XXL dành cho bé 15-25 kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers XXl giữ dáng 28 miếng

Tã quần Pampers XXl giữ dáng 28 miếng

197.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size XXL dành cho bé 15-25 kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

Tã quần Pampers XXL giữ dáng 44 miếng

Tã quần Pampers XXL giữ dáng 44 miếng

280.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Tã quần Pampers Size XXL dành cho bé 15-25 kg 

Ngủ yên giấc nhờ Pampers. Khóa chặt 99.9% chất lỏng ho làn da khô thoáng suốt đêm
- Chất liệu bông và hạt thấm li ti chống thấm ngược
- chống hăm, cung cấp cho da độ ẩm cần thiết
- chống tràn cho da bé luôn khô thoáng suốt cả ngày

0
Chỉ đường
Zalo
Hotline